Accordion Menu Using jQuery

Actualizări:


18. 06. 2018

Vizitaţi secţiunea noutăţi!

 

MOTTO:

 Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” Sibiu organizează în data de 05.06.2018 Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice “INTERFERENȚE  EDUCAȚIONALE  ÎN ȘCOALA  CONTEMPORANĂ” ediţia 2018. Pentru detalii privind secţiunile, perioada de înscriere şi condiţiile de participare clic aici.

 ORAR INCEPAND DIN 11.04.2018

 RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNA A CALITATII

 REVISTA LICEULUI TEORETIC "ONISIFOR GHIBU"

 Comitetul SSM - LICEUL TEORETIC ''O. GHIBU"

 VENITURI SALARIALE - LICEUL TEORETIC ''O. GHIBU"

VIZIUNEA ȘCOLII                                    MISIUNEA ȘCOLII

 Proiect strategic KA2- Erasmus+  TeachAIR/LearnAIR- Awareness, Integration, Respect

 GREEN JOBS FOR OUR PLANET EARTH! (2016-2018)- Poiect de parteneriat strategic Erasmus+ KA2

 Conditii specifice pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant 

 Ordin nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

 Programe scolare in vigoare

 Organigrama liceului     Studiu diagnostic         PDI 2016-2021

Informatii de interes public: buget_20161.pdf                      

 Regulamentul de ordine interioara            Grupuri de lucru - an scolar 2015-2016

REVISTA LICEULUI IN LIMBA ENGLEZA - "118% GHIBU" NR.3
REVISTA LICEULUI IN LIMBA ENGLEZA - "118% GHIBU" NR.2
REVISTA LICEULUI IN LIMBA ENGLEZA - "118% GHIBU" NR.1